Recent Comments

    ஷீர்டி சாய்பாபாவின் மகிமைப் பெருவிழா

    ஷீர்டி சாய்பாபாவின் பெருமைகளையும் மகிமைகளையும் அற்புதங்களையும் போற்றிக் கொண்டாடும் கலை நிகழ்வுகள்

    22.03.2015, ஞாயிறு, மாலை 5 மணி அன்று 1380 Birchmount Road இல் அமைந்துள்ள கனடா கந்தசாமி கோவில் மண்டத்தில் இடம் பெறுகிறது. 2605 Eglinton Ave #1 (Eraa Supermarket Plaza) இல் அமைந்துள்ள ஷீர்டி சாய்பாபா நிலையத்தினரால் நடாத்தப்படும் இந்நிகழ்வு குறித்த மேலதிக விபரங்களை 416.357.8884 என்ற இலக்கத்தில் பெறலாம். Sai Post Card

    You must be logged in to post a comment Login